Εκπαίδευση

…και όχι μόνο. Η Nina, ο Wall-E και ο Jackie δεν είναι συνηθισμένα σκυλιά. Είναι εργαζόμενοι με “ πτυχίο”! Μαζί τους είναι και η Αθηνά, η οποία έχει ήδη βρει ...