• 1003
    0

    Δυσκοιλιότητα είναι η μειωμένη συχνότητα αφόδευσης που οδηγεί στην συσσόρευση κοπράνων στο παχύ έντερο. Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να γίνει μη αντιστρέψιμη και το έντερο ...